Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Misyon-Vizyon

Misyon

Necmettin Erbakan Üniversitesi misyon olarak; engelli öğrencilere erişilebilir mekan, eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler sunarak, onların akademik eğitim ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeyi benimsemiştir. Bu misyona paralel olarak Engelli Öğrenci Birimi, üniversitemizde öğrenim görmekte olan tüm engelli öğrenciler için erişilebilir bir akademik çevrenin oluşturulması için gerekli çabayı göstererek, Necmettin Erbakan Üniversitesinde etkin katılımı kısıtlayıcı fiziki ortam, eğitim ve sosyo-kültürel etkinliklere dönük engelleri ortadan kaldırmayı, engelli öğrencilerin yeteneklerini, yeterliklerini, performanslarını üst düzeyde sergilemelerine dönük çalışmalar yapmayı, üniversitede öğrenim görmekte olan engelli olmayan öğrencilerin, öğretim elemanlarının, idari personelin engellilik konusunda farkındalığını geliştirmeyi misyon edinmiştir.
 

Vizyon

Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, herkes için eğitim, kapsayıcı eğitimi yaklaşımı kapsamında üniversitemizde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin günlük, akademik, sosyal yaşamlarını kısıtlayıcı engelleri ortadan kaldırmaya dönük araştırmalar yapmak ve uygulamayı vizyon edinmiştir.