Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Engelli Öğrenci Birimi Hedefleri

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ’NİN ENGELSİZ ÜNİVERSİTE İÇİN PLANLADIĞI ÇALIŞMALAR
 
 1. Meram Tıp VİP Salonu.
 
 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile beraber “Engelli Öğrenci Öneri, İstek ve İstatistik ” sistemi oluşturulması.
 
 1. Uzaktan Eğitimde talep edilen derslere işaret dili uzmanı desteği.
 
 1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Meram Tıp Fakültesine ve Engelli Öğrenci Birimine işaret dili uzmanı alınması konusunda çalışma başlatılması.
 
 1.  Bilgi işlem ile birlikte üniversitemizin web sitesinde işitme ve görme engellilere yönelik düzenleme.
 
 1. Yerli ve milli üniversitemiz adını taşıyan navigasyon projesi.
 
 1. Engelli Öğrenci Birimi yönetiminin yeniden güncellenmesi.
 
 1. Engelli Öğrenci Birimi fakülte, yüksekokul ve enstitülerdeki temsilcilerinin güncellenmesi.
 
 1. Engelli Öğrenci Birimi öğrenci temsilcisinin güncellenmesi.
 
 1. Üniversitemizde çalışan akademik, idari ve sözleşmeli personeli adınafakülte, yüksekokul, enstitü, daire başkanlıkları, uygulama merkezleri ve koordinatörlüklerde temsilciliklerin oluşturulması.
 2. Yeni kayıt olan öğrencilerimizin ve eski öğrencilerimizin imkân ve olanaklardan daha hızlı haberdar olabilmesi için Whatsapp grubunun güncellenmesi.
 3.  Üniversitemizde çalışan akademik, idari ve sözleşmeli personellerimizin istatistik çalışması yapılarak üniversite içi ve dışında engellilerimize yönelik imkân, olanak, mevzuat ve özlük hakları üzerine yapılan kanun, yasa, yönetmelik ve yönergelerin bildirmek üzere bilgilerinin toplanarak Whatsapp gruplarının oluşturulması ve çeşitli zaman aralıklarında yüz yüze veya uzaktan olacak şekilde toplantılar düzenlenmesi.
 
 1. Üniversitemiz adına Boğaziçi modelli görme engellilere yönelik sanal kütüphane kurulması.
 
 1.  Engelli öğrencilerimizin eğitim, öğretim ve diğer alanlardaki sorunları ve problemlerini çözmek için yüz yüze veya uzaktan olmak üzere çeşitli zaman aralıklarında toplantılar düzenlenmesi.
 
 1.  Üniversitemizde çalışan akademik idari ve sözleşmeli personelimizin çalıştığı alanlarda, mekânlarda ve diğer alanlarda yaşadığı sorunlarını tespit ederek ilgili yetkililere aktarma amacıyla toplantılar düzenlenmesi.
 
 1.  Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretiminin daha erişilebilir olması için Uzaktan Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek engelli öğrencilerimizin yaşadıkları sistemsel sorunları tespit ederek giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması.
 
 1.  Üniversitemizde okuyan görme engelli öğrencilerimizin uzaktan eğitim döneminde canlı derslere girerken sistemin ekran okuma programlarına uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması.
 
 1.  Görme, öğrenme, zihinsel, otistik engelinden dolayı yazma güçlüğü yaşayan öğrencilerimize vize ve finallerde 3’de 1’i kadar ek zaman verilmesi hususunda çalışma yapılması.
 
 1.  Üniversitemizde okuyan görme engelli öğrencilerimize yönelik kitap tarama çalışmalarının yapılması.
 
 1.  Görme engelli öğrencilerimizin ders materyallerinin PDF, Word veya mp3 formatında temin edilmesi konusunda çalışma yapılması.
 
 1.  İhtiyaç duyan görme engelli öğrencilerimize istediği kaynakların sesli olarak okutulması.
 
 1. Üniversitemizde okuyan görme engelli öğrencilerimize ders materyallerinin talebi doğrultusunda Braille alfabesi ile basılarak verilmesi.
 
 1.  Az gören öğrencilerimize %70 büyütülebilen cihazlar yoluyla çalışma ortamının sağlanması.
 
 1.  Üniversitemizde okuyan ortopedik engelli olup birimimizde kablosuz fare ve klavye ile çalışma ortamının sağlanması.
 
 1.  Üniversitemizde Müzik Bölümünde okuyan görme engelli öğrencilerimize yönelik kabartma müzik nota programının çalışmasının yapılması.
 
 1.  Engelli öğrencilerimizin fotokopi ve diğer kaynaklarının imkânlar ölçüsünde temininin sağlanması.
 
 1.  Engelli öğrencilerimizin burs, yurt ve diğer ihtiyaçlarını tespit edilerek takibi sağlanması.
 
 1.  Engelli Öğrenci Birimimize 2014’de engellilerin kullanacağı cihazlar alındı 2014’den bu yana herhangi bir şekilde yenilenme güncelleme yapılmadı. Birimimizdeki engellilerimizin kullandığı cihazların yenilenmesi, bakımı üzerine çalışmalar yapılması, güncel teknolojili cihazların alınması yahut cihazların güncel teknolojiye uyumlu hale getirilmesi.
 
 1. Engelli öğrencilerimizin konferans, seminer, panel ve çalıştaylara teşvik edilerek desteklenmesi.
 
 1.  Engelli öğrencilerimizin sportif faaliyetlere yönlendirilerek desteklenmesi.
 
 1.  Gönüllü öğrencilerimizin işaret dili, Braille alfabesi ve engellilerin eğitimine yönelik çeşitli kurslar açılması.
 
 1.  Engelli ve gönüllü öğrencilerimizin halk eğitim ve KOMEK kurslarının açmış olduğu programlara yönlendirilmesi.
 
 1.  Şehrimizde yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin kanun, yasa, yönetmelik, yönergeler ve özlük hakları konusunda birimimizde bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması.
 
 1.  2021-2022’de açılacak engelli memur ataması veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın engelli öğretmen atamasında engelli öğrencilerimiz, şehrimizde yaşayan engelli bireylerimiz, mezun olan engelli öğrencilerimize tercihleri konusunda destek olunması.
 
 1.  Engelli öğrencilerimiz ve ailelerine üniversite başvuru, tercih ve kayıt sürecinde yardımcı olunması.
 
 1. Yetenek sınavlarına başvuracak olan engelli öğrencilerimizin kayıt ve başvuru süreçlerinde desteklenmesi.
 
 1. Engelli Öğrencilerimizin EKPSS kursları hakkında bilgilendirilip yönlendirilerek başvuru ve tercih sürecinde de desteklenmesi.
 
 1.  2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri çalışmalarının yapılması.
 
 1.  2021-2022 3 Aralık ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında programlar yapılması.
 
 1.  21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü ile ilgili programlar yapılması.
 
 1.  2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ile ilgili programların yapılması.
 
 1.  Üniversitemizde okuyan öğrencilerimize yönelik engelli farkındalığı hakkında konferans,  panel, seminer ve çeşitli toplantıların düzenlenmesi.
 
 1.  Topluma Hizmet dersi adı altında engellilere yönelik çeşitli çalışmalar yapılması.
 
 1.  Üniversitemizde okuyan engelli ve gönüllü öğrencilerimiz ile birlikte konser ve eğlence günleri düzenlenmesi.
 
 1.  Engelli ve gönüllü öğrencilerimizin kaynaşma toplantılarının düzenlenmesi.
 
 1.  Engelli öğrenci birimimiz olarak Büyük Şehir Belediyesine ait KOMEK kurs merkezlerinde engelli farkındalığını artırmak amaçlı engellilere yönelik akademik, sosyal ve toplumsal başarıları hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi.
 
 1.  Birimimiz aracılığı ile Milli Eğitime bağlı ilk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda engelli farkındalığı amaçlı bilgilendirme seminerleri verilmesi.
 
 1.  Üniversitemizde yapılacak gerek Avrupa gerekse yerel projelerde yer alarak çalışmalara katkıda bulunulması.
 
 1.  Mavi – Turuncu bayrakların fakültemiz sitelerinde yayınlanması ve topluca listelerin alınarak bayrakların anlamları yazılarak ilgili fakültelerde yayınlanması ve sunulması.
 
 1.  Üniversitemizdeki erişilebilir ve ulaşılabilir hizmetler üzerine başta Köyceğiz kampüsümüz olmak üzerine tüm fakültelerde düzenlemeler yapılması konusunda çalışmalar yapılması.
 
 1.  Rektörlüğümüzün A ve B Blok asansörlerinin sesli hale getirilmesi. Rektörlüğümüzün bahçesi kadar içinin de sarı çizgiler ve yönlendirme levhalarının koyulması ve diğer fakülte, yüksekokul, enstitü ve kampüs alanlarımızda eksiklerin giderilmesi ve erişilebilir üniversite yönünde çalışmaların sürdürülmesi.
 
 1.  Üniversitemizdeki yapılan engellilerimize yönelik kongre, konferans, seminer, projeler ve diğer çalışmaların Engelli Öğrenci Birimimizle beraber yürütülmesi yahut görüş alınması.
 
 1.  Bu projeleri yürütebilmek ve engellilere teknoloji anlamında sunabilmek için bilgisayar ve bu anlamda donanımlı personelin birimimize tahsis edilmesi.
 
 1. Üniversitemizdeki engellilere yönelik yapılanma, erişilebilir ve ulaşılabilir veya diğer konularda Daire Başkanlıklarımız veya engellilere yönelik yapılan çalışmaları birlikte yürütme veya görüş alınması.
 
 1.  Yukardaki yazmış olduğumuz maddelerle ilgili ihtiyaç duyulduğu sürece önce sözel sunum daha sonra yazılı olarak Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz ve Daire Başkanlarımızın bulunduğu bir toplantıda bilgilendirilmesi, önerileri alınarak çalışmaların zenginleştirilmesi.
 
 1.  Başta Rektörümüz olmak üzere Rektör Yardımcılarımız ve Genel Sekreterimizin birimi ziyaret ederek tanıtılması.
Yukardaki maddelerimizin ana hedefi yöneticilerimize sorun üretmek değil üniversitemizi akademik sosyal toplumsal erişilebilir ulaşılabilir ve yaşanabilir bir üniversite haline getirmektir. Bir ailenin bir ferdinde sıkıntı varsa bu sorun diğer aile fertlerini de etkiler. Bu nedenle huzurlu bir aile, huzurlu bir kurum olabilmek için, verimli ve üretici daima negatif değil pozitif anılan, her yerde örnek anılan kurum olma yönünde çalışmamız siz büyüklerimizin desteği ile gerçek olacaktır.