Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörü

   
Dr. Öğretim Üyesi Yahya Çıkılı

1964 yılında Adana ili İmamoğlu ilçesi Sevinçli Köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Sevinçli Köyü İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Adana İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Doktora eğitimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlamıştır.  

1988 yılında Erzurum Rehberlik ve Araştırma Merkezinde göreve başladı, aynı kurumda üç yıl müdürlük görevinde bulunda. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Arş. Gör. olarak, 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Öğr. Gör. olarak göreve başladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu üyeliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevi devam etmektedir. Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu alanlarında çok sayıda araştırması bulunmaktadır.     

Mail: [email protected]
Tel:  0332 323 82 20 - 55 77