Ereğli Ziraat Fakültesi

Fakülte Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Kurul Unvanı
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN Başkan
Prof. Dr. Ramazan GÖNENCİ Üye
Prof. Dr. Erhan ERTEKİN Üye
Prof. Dr. Hatice Ferhan NİZAMLIOĞLU Üye
Doç. Dr. Ahmet ÜNVER Üye
Doç. Dr. Mustafa Kürşat DEMİR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Çetin PALTA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid MALASLI Üye
Fakülte Sekreteri İbrahim SATI Raportör