TR | EN

Misyon-Vizyon

MİSYON

Bilginin üretiminde insana ve çevreye faydayı esas alarak bilimsel etik ve evrensel değerleri yerel çerçevede ele alan, tarım ve tarım teknolojileri ile enerji kaynaklarının çevreye duyarlı bir şekilde uygulanması, verimli kullanımı ve temini konularında öğrencilerini gerekli araçlarla donatan, çeşitli proje ve etkinliklerle sanayi ve hizmet sektörleri arasında ilişkileri güçlendiren, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Fakültemiz, araştırma ve eğitim alanındaki yenilikçi ve yol gösterici üslubu ile öncülüğe yol açan, özgün bilginin ortaya çıkarılmasını ve yayılmasını sağlayan, uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.