Eswl ve Taş Hastalıkları UAM

Misyon-Vizyon

Merkez olarak 2017 yılına kadar sadece ürolojik olarak üriner sitem taş hastalığı ile ilgilenirken, 2017 yılı nisan  ayından itibaren karaciğer içi ana safra kanallarında oluşan  büyük taşların perkütan endoskopik tedavisi tarafımızca başarıyla gerçekleştirilmiş olup bu güne kadar 6 hastamızın hayata yeniden bağlanması sağlanmıştır. Zira bu hastalığın bu güne kadar mevcut tek tedavisi hepatektomi yada K.C. nakli şeklindeydi. Bu tedavi yöntemi Türkiyede ve Dünyada ilk kez  merkezimiz tarafından uygulama alanına sokularak, bu hastaların umut kapısı olmuştur. Bu çalışmamız Eylül 2017 de Polonya’da Uluslar arası Avrupa Cerrahi Kongresinde(ESS), Eylül 2018 de Fransa’da Dünya Endoüroloji kongresinde(WCE) başarıyla sunulmuştur.

 Merkezin amacı;

  1. Taş Hastalıkları (Ürolitiazis, Hepatolitiazis, Koledokolitiazis) ile ilgili bilimsel toplumsal ve teknik sorunları çözmek için inceleme ve araştırmalarda bulunmak.
  2. Yukarıda bahsedilen taş hastalıklarının etyolojik tesbitini ve yeni tedavi yöntemlerini tesbit için ilgili Türk bilim ve araştırma kurumları ile yabancı veya uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel ve teknik bilgi değişimi hizmeti sunmak.
  3. Kongre, konferans, seminerler düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı çalışmalara katılmak ve bilimsel yayınlar yapmak.
  4. Bu konularla ilgili her türlü laboratuarları (eksperimentel, kimyasal vs.) kurmak ve çalışmaları yürütmek.
  5. Taş hastalıkları ile ilgili konularda kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle veya yazı ile halka yaymak.
  6. Necmettin Erbakan Üniversitesinin ilgili birimleri ve kurumları ile işbirliği yaparak her seviyedeki öğrenci ve öğretim elemanının eğitimine yardımcı olmak.
  7. Üroloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları ile Gastroenteroloji ve Girişimsel Radyoloji Bilim Dalları Araştırma görevlilerinin taş hastalıkları ile ilgili teorik, pratik ve uygulamalı eğitimini yaptırmak ve uygun sayıdaki Araştırma görevlilerini en az 6 aylık sürelerle merkezde eğitmek.
  8. Çalışmaları başka üniversite ve kurumlara açmak.
  9. Taş hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılacak en gelişmiş alet ve edavatları temin etmek, gerektiğinde müstakil yataklı tedavi ünitesi kurmak.