Farabi Koordinatörlüğü

Giden Öğretim Üyesi

Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleşen öğretim üyesi hareketliliğinin uygulamada ortaya çıkan bazı teredütlerin giderilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar durdurulmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.12.2010 tarihli toplantısında karar verilmiştir.