Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM

Kadromuz

Merkez Müdür: 
Dr. Öğr. Üyesi. Hatice Küçükceran

Müdür Yardımcıları:
Prof. Dr. Fatma Gökşin CİHAN
Dr. Öğr. Üyesi  Nur Demirbaş

Hemşire:
Arife SOYLU