Güzel Sanatlar Fakültesi

Sanat eğitimi, bir toplumun kültürel mirasının en somut verilerini bünyesinde barındırır. Toplumun varlığını sürdürebilmesi, kültürel mirasına sahip çıkmasıyla mümkündür. Sanat eğitimi alan birey, geleneklerinden beslenerek gelecek yaşantısını şekillendirir. Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümler, bireylere geleneklerinden beslenerek çağdaş düzeyde eserler üretebilmeleri için gerekli tüm pratik ve teorik bilgileri vermeyi görev edinmiştir.

Sanat eğitimi, hem teorik hem de pratik motivasyonların birbirini tamamlayan bir bütünün parçaları gibi düşülmesi gerekir. Çağdaş sanat eğitiminde teorik ve pratik açıdan donatılan birey, sanatın var olma sürecinde etkin rol oynayacaktır. Sanatçının görevi sadece sanat eseri üretmek değildir. Sanatçı, üretilen sanat eserlerinin topluma ulaştırılması noktasında bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu denli önemli görevi üstlenecek sanatçıların yetiştirilmesi noktasında fakültemiz ve bünyesinde yer alan bölümler ile her türlü imkanı sağlamak amacı ve gayretindedir.

Ülkemizin ve şehrimizin kültür-sanat değerlerini daha ileri seviyeye ulaştırmanın yanında, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere 2013 yılında kurulmuştur. Geleneksel Türk Sanatları, Seramik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Resim, Grafik, Fotoğraf, Moda ve Tekstil, Müzik, Sinema ve Televizyon bölümü olmak üzere dokuz bölümden oluşmaktadır.