Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

AKADEMİK KADRO

Bölümler

Tüm Bölümler
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Grafik Bölümü
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Mimarlık Bölümü
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Resim Bölümü
Seramik Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü