Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
04.09.2020

I. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu