Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
20.10.2020

1. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu IKAS2020