Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
31.03.2021

Vefat ve Taziye