TR | EN

Prof. Dr.Ahmet Güner SAYAN Söyleşisi Geçekleşti

Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından organize edilen Ahmet Güner SAYAN’ın katıldığı söyleşi, Fakültemiz konferans salonunda geniş bir katılımla gerçekleşti.

Söyleşiye, “İşin özü güzele âşık olmak ve onu yansıtan eserler vermek” olduğunu belirterek başlayan Güner, bunun yansımasının musiki, mimari, hat sanatı ve şiir ile olacağını söyledi.

Güner, insanın bu dünyadaki fiziki yapısının muhteşem bir birlik içinde olduğunu ifade etmiş ve şu bilgileri vermiştir. “Üç farklı damar vardır. Bunlardan ilki kalb-i selim, ikincisi akl-i selimdir. Bu ikisinin karşılıklı etkileşimi insanı güzele doğru iletir. Buna da zevk-i selim denilir. Bu üç unsuru tamamlayan insan Allah’ın kendisine bahşettiği kusursuz mükemmel vücudu bir yere götürüyor, hayatı yaşanılır kılıyor demektir”. Sanatkârın güzele giden yolu farklı disiplinlerde araması gerektiğini ve zevk-i selime giden yolu iç aydınlığından aldığını belirterek insan ilişkilerinde dahi kullanılması gerektiğini de vurgulamıştır.

Ayrıca Türk sanatına çok büyük hizmetleri olan Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver ile anılarından da bahseden Güner; Süheyl Hoca’nın tavsiyelerini dinleyicilere aktarmış ve söyleşiye soru-cevap bölümüyle son verilmiştir.