Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
17.06.2020

PANDEMART Sanal Sergi Açılışı Canlı Yayında Gerçekleşti

          Güzel sanatlar fakültesi Resim Bölümün düzenlediği PandemArt online resim sergisi İnternet üzerinden sanatseverlere sunulduğu serginin açılışı, Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve diğer canlı yayın katılımcılarının iştirakiyle gerçekleşti.

              Sergimizin temasını oluşturan “PandemArt”, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19)’e atıf niteliği taşımaktadır. 
“PandemArt” temalı online resim sergisi Fakültemizin; Resim Bölümü öğretim elemanlarının, Grafik Bölümü öğretim elemanlarının ve resim bölümü öğrencilerinin (2., 3. ve 4. sınıf Lisans öğrencileri ile Yüksek Lisans öğrencilerinin) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Evrensel boyutta etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) birçok toplumsal dinamiğin yeniden dizayn sürecini aktif hale getirmiştir. Eğitim de bu dinamiklerden bir tanesidir.  Koronavirüs (Covid-19) salgın sürecinde, eğitimin aksamadan devam etmesi noktasında Fakültemiz, Üniversitemizin sağlamış olduğu Uzaktan Eğitim Sistemi ile 2019-2020 Bahar Dönemi eğitim sürecini etkin bir şekilde gerçekleştirmiştir. Özellikle bu eğitim sürecinde gerek öğretim elemanlarının gerekse öğrencilerin ‘virüs salgını’ konusu ekseninde üretmiş oldukları eserlerin topluma sunulması büyük önem arz etmektedir. Sanat eserleri, sanatçı-çevre ve izleyici (sanat alımlayıcısı) ekseninde hayat bulur. Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz online resim sergisi ile bu sürece katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Sanatçı, sosyo-kültürel motivasyonlardan beslenerek, evrensel düzeyde iletişim kodlarını aktif eden kişidir. İçinde yaşadığımız dönemin kültürel kodlarının gelecek nesillere aktarımı noktasında bir araç olma potansiyeline sahip olan sanat eserleri, üretildiği dönemin sosyo-kültürel kodlarını (‘iz’lerini) barındırır. Özellikle “Pandemi” sürecinin ulusal ve evrensel boyuttaki etkileri, birçok farklı disiplinde inceleme konusu haline gelmiştir. Sanat disiplini de bu disiplinlerden bir tanesidir. Koronavirüs (Covid-19) döneminde sıkça kullanılan birçok kavram (pandemi, virüs, salgın, karantina, izolasyon, filyasyon, mutasyon, entübe, hijyen, mesafe, dezenfektan, …vb.) gündelik yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Sergimizde yer alan eserlerin tamamında, sürecin ortaya çıkarttığı bu kavramların izlerine rastlanır. 
Koronavirüs (Covid-19)’ün hem bireysel hem de toplumsal ve evrensel düzeyde yarattığı etkilerin, estetik düzeyde yansıması olan bu eserler, birbirinden farklı teknik ve formlarla biçimlendirilmiştir.
Sanat eseri, sanatçı odaklı üretilse de izleyicide bıraktığı anlamsal etkiyle var olur. Toplumumuzun tüm bireylerinin virüs salgını ile mücadele ettiği bu dönemde, bu mücadele sürecinde yer alan birçok imge ve simgeyi bünyesinde barındıran bu sergi, sürecin sanattaki yansımalarının ortaya konulması noktasında önem arz etmektedir. 

Sergide 75 katılımcının eseri bulunmaktadır.
Sergide 106 eser bulunmaktadır.

“PandemArt” temalı online resim sergimizin gerçekleştirilmesinde eserleriyle katkı sağlayan Fakültemizin; Resim Bölümü öğretim elemanlarına, Grafik Bölümü öğretim elemanlarına ve Resim Bölümü öğrencilerine, serginin tasarım sürecine destek veren Grafik Bölüm Başkanlığı’na ve Öğretim Elemanımıza, teşekkür ederiz.
Sergimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet PEKYATIRMACI’ya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin AYDIN’a, Dekanımız Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI’ya ve bizlere her daim destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Cem ZORLU’ya teşekkürü bir borç biliriz.

Canı yayını izlemek için tıklayınız