Güzel Sanatlar Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Çaycı

1968 yılında Derbent-Konya'da doğdu. Lisansını SÜ Fen Edebiyat Fakültesi (1990) ’nde, yüksek lisansını SÜ Sosyal Bilgiler Enstitüsü (1993)’nde tamamladı. Doktorasını “Anadolu Şelçuklu San. Gezegen Burç Tasvirleri” konusunda veren Çaycı’nın “Selçuklularda Egemenlik Sembolleri” isimle telif eseri bulunmaktadır.    

Telefon: (0332) 321 2015 

E-posta: acayci@erbakan.edu.tr