Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

​Mustafa Salih Kaymaz