Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Hakkında

Güzel Sanatlar Fakültemiz,  ülkemizin ve şehrimizin kültür-sanat değerlerini daha ileri seviyeye ulaştırmanın yanında, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere 25/08/2011 tarihinde kurulmuştur. Bünyesindeki Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Resim, Seramik, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Sinema-TV, Fotoğraf, Müzik, Moda ve Tekstil Tasarım olmak üzere toplam dokuz (9) bölümle Kamu ve Özel sektörlerinde istihdam edilmek üzere akademik yaşamını sürdürmektedir.

Fakültemizin amacı, sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen etik değerlere sahip faziletli öğrenciler ve kendi öz kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, fedakâr, sanatçı kimliğini özümseyen, geçmişten gelen birikimle bugünkü imkânları birleştirebilen, çalışkan, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmektir.

Alanında uzman bilim insanları ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunmak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserleriyle, nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmak Fakültemizin öncelikli hedefidir.

Fakültemiz bünyesinde Grafik Bölümü ve Resim Bölümü Çiftanadal uygulaması mevcuttur.