Alfa Kuşağı Araştırıldı: Dört Öğrenciden Biri Sosyal Medyada Tehdit Ediliyor

14.05.2024
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Yapılan yeni araştırmaya göre 2010 yılı sonrasında doğan alfa kuşağında, her dört öğrenciden birinin sosyal medya üzerinden en az bir defa tehdit edildiği ortaya çıktı. Yaklaşık üçte biri ise yaşıtlarından sözlü ve fiziksel zorbalık da görüyor. Diğer yandan erkek öğrenciler, sosyal medya hesaplarını kız öğrencilerden daha fazla kullanıyor. Araştırmaya göre alfa kuşağının en çok kullandığı uygulamalar ise Tiktok ve İnstagram oldu.

Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz, Uzman Abdullah Aktürk ve Dr. Rüştü Yıldırım tarafından gerçekleştirilen araştırmada, alfa kuşağı öğrencilerinin okula karşı tutumları, internet ve sosyal medya kullanımı, teknolojik cihazları kullanma biçimleri ve süreleri gibi birçok konu araştırıldı.

Öğrencilerin Beşte Biri Ödevleri Gereksiz Görüyor
Ülke genelinde 4,5,6,7 ve 8’inci sınıfta okuyan 1980 alfa kuşağı öğrenci ile yüz yüze görüşülen araştırmaya göre; öğrencilerin beşte biri ödevleri gereksiz görüyor. Ortaokulda sınıf kademesi arttıkça öğrenciler, ödevi gereksiz olduğunu söyledi. Öğrencilerin yaklaşık üçte biri ödevlerine 2 saatten daha fazla zaman ayırıyor. Özel okullarda ve imam hatiplerde ödeve ayrılan zaman, diğer okul türlerine göre daha fazla. Sınıf bazında ise 4’üncü ve 8’inci sınıfta ödevlere diğer kademelere göre daha fazla zaman harcanıyor.Beşte Biri Okulu Gereksiz Buluyor

Diğer yandan araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık beşte biri okulu gereksiz bulduğunu söyledi. Okulu en fazla gereksiz görenler 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri oldu. Okulu en fazla gereksiz gören imam hatip okulu öğrencileri olurken en az gereksiz gören öğrenciler ise ortaokul öğrencileri oldu.

İnterneti Öğrenmek İçin Kullanıyorlar
Araştırmaya göre; öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i interneti yeni bilgiler ve yeni bir şeyler yapmayı öğrenmek için kullanırken, üçte biri ise oynadığı oyunla ilgili farklı bilgiler elde etmek için kullanıyor. Öğrencilerin 3’te biri bir konuyu öğrenirken interneti ,geriye kalan üçte ikisi ise öğretmenleri tercih ediyor. Her 5 öğrenciden biri okula devam zorunluluğu olmasa okula devam etmeyeceğini ifade ediyor. Sınıf kademesi arttıkça ise okula devam etme isteği azalıyor. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 56’sı 1-2 saat aralığında internette zaman geçiriyor. Geriye kalan yüzde 44’ü de 3 saatten fazla zaman harcıyor.Ortaokulda Sosyal Medya Kullanımı Daha Fazla

Araştırmanın başka bir sonucuna göre sınıf kademesi arttıkça öğrenciler sosyal medyayı daha çok kullanıyor. Araştırmayı değerlendiren Üniversitemiz Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Yılmaz, “Özellikle erkek öğrencilerin, sosyal medya hesaplarını kız öğrencilerden daha fazla kullandıkları sonucu ortaya çıkıyor. Sosyal medya hesabı bulunan öğrenciler de en çok Tiktok ve İnstagram uygulamalarını kullanıyorlar. Öğrencilerin sosyal medya kullanımları ile birlikte sosyal medya üzerinden tehdit edilme durumlarına yönelik sonuçlar her 4 öğrenciden birinin sosyal medya üzerinden en az bir defa tehdit edildiğini ortaya çıkardı. Diğer yandan sosyal medya üzerinden erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla tehdit ediliyor. Ayrıca alfa kuşağının yaklaşık üçte biri yaşıtlarından sözlü ve fiziksel zorbalık da görüyor. Alfa kuşağının yaklaşık beşte biri ise ailesinden ara sıra veya sık sık fiziksel ve sözlü şiddet gördüğünü belirtti” dedi.

Beden Eğitimi Dersi Amacın Uygun İşlenmiyor
Araştırmada öğrencilerin beden eğitimi resim, müzik gibi derslerinde soru çözümü, sınava hazırlık gibi farklı ders içerikleri işlenme durumları da incelendi. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin üçte ikisi de aldıkları beden eğitimi resim, müzik gibi derslerin amacına uygun bir şekilde işlenmediğini, bu derslerde soru çözümü, sınava hazırlık gibi farklı ders içerikleri işlediklerini ifade etti.

Sınavlar Duyguları Olumsuz Etkiliyor
Sınav yaklaştıkça öğrenciler olumsuz duyguları daha çok hissettiğinin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Ayrıca ortaokul öğrencileri okulu ilkokul öğrencilerinden daha az seviyor. Başka bir ifade ile öğrencilerin sınıf düzeyi artarken okulu sevme düzeyi düşüyor” diye konuştu.

Hürriyet Gazetesine ve Zülal Atagün'e teşekkür ederiz.
 
Paylaş