TÜBİTAK’ın Desteklediği Projeyle Hemşirelik Eğitiminde Yenilikçi Öğrenim Hedefleniyor

31.01.2024
Hemşirelik Fakültesi
 

Yürütücülüğünü Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Ordu’nun yaptığı “Sanal Oyun Simülasyonunun Hemşirelik Öğrencilerinin Kalp, Abdomen ve Solunum Sistemine Yönelik Fiziksel Muayene Becerilerine Etkisi: Randomize Kontrollü Araştırma” başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK desteği alan projenin, hemşirelik eğitiminde yenilikçi bir öğrenme yöntemi olan sanal oyun simülasyonlarına yönelik farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Ordu’nun yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Prof. Dr. Nurcan Çalışkan proje danışmanı, Üniversitemizden Dr. Öğr. Üyesi Serpil Su ve Dr. Öğr. Üyesi Gülden Basit, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz, Ankara Üniversitesinden Bilgisayar Mühendisi Selçuk Karaağaç araştırmacı, Üniversitemizden Arş. Gör. Asude Güney ise doktora bursiyeri olarak görev alıyor.

Konu hakkında bilgiler veren proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Ordu, “Son dönemlerde gündemde yer alan, yenilikçi bir öğrenme yöntemi olan sanal oyun simülasyonu teknolojisini, hemşirelik eğitiminde kullanmayı hedefledik. Projenin, 11. Kalkınma Planı hedefleri kapsamında, teknolojinin eğitime entegre edilmesine katkı sağlayacağını da düşünmekteyiz. Proje amaçlarımız arasında, lisansüstü bursiyerlere bilgi, beceri ve araştırma tecrübesi kazandırmak da yer almaktadır” dedi.
Paylaş