Üniversitemiz SOME Birimi, Siber Güvenlik Çalışmalarına Devam Ediyor

24.10.2022
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME), Üniversitemizin siber güvenliğinin sağlanması, personel ve öğrencilerimizin siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Siber güvenlik hakkında bilgi sahibi olmak, SOME birimince hazırlanan farkındalık çalışmalarını incelemek isteyen personel ve öğrencilerimiz, "www.erbakan.edu.tr/bilgiislem/sayfa/4000752/siber-farkindalik" adresini ziyaret edebilir.

SOME, üniversite için arka planda gerçekleştirilen teknik konulardan savunma çalışmaları, düzenli penetrasyon çalışmaları,  iz kayıtlarının merkezi olarak yönetilmesi, Siber Operasyon Merkezinin (SOC) takibi, Network Operasyon Merkezinin (NOC) takibi, SIEM (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) çalışmaları, Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatlarına katılım sağlanması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile iletişimin koordine edilmesi, saldırı tespit sistemi gibi güvenlik ürünlerinin belirlenmesi ve korelasyonunun yapılması gibi politikaların belirlenmesi sürecinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görevlerini yürütüyor.

Teknik çalışmalar dışında, kurumda bir siber olayın gerçekleşmediği durumlarda SOME, kurum içi farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Farkındalık çalışmaları kapsamında SOME; personele yönelik periyodik olarak bilinçlendirme sunumları yapılması, ortak kullanım alanlarına bilgi güvenliğiyle ilgili posterlerin asılması, siber güvenlikle ilgili periyodik olarak kurum içi bültenlerin hazırlanması, kurum çalışanlarına periyodik olarak bilgi güvenliğiyle ilgili hatırlatma e-postaları gönderilmesi, varsa kurumun iç portalında siber güvenlik ile ilgili bir bölüm oluşturulması, kurumun bilgi güvenliği farkındalığını ölçecek anketlerin düzenli olarak yapılması faaliyetlerini gerçekleştirir.

Ayrıca SOME’nin görevleri arasında, kurum içerisinde siber güvenlik alanına giren her konuda, kurumsal bilinç oluşumuna katkı sağlamak, birimler ve personellere ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, kurum içerisinde faaliyet gösterecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmak yer almaktadır.

Bu kapsam doğrultusunda Üniversitemiz SOME Birimi, idari ve akademik personele yönelik çevrimiçi olarak siber güvenlik farkındalık çalışmasını gerçekleştirmiştir. Belirli aralıklarla farkındalık eğitimlerinin devamı yapılacaktır. Dijital platformlarda ise, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün de destekleri ile sosyal medya paylaşımları, web sitesi haberlerinin yapılması ve basılı görsellerin hazırlanarak dikkat çeken yerlere asılması gibi işlemler de farkındalık çalışmaları içerisinde yer almaktadır.
Paylaş