Üniversitemizde Geleceğin Lider ve Yöneticilerine “Liderlik ve Motivasyon” Anlatıldı

10.05.2024
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı

Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından öğrenci toplulukları için düzenlenen Topluluk Akademisi 2024 etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, öğrencilerle bir araya gelerek “Liderlik ve Motivasyon” konulu söyleşi gerçekleştirdi.
 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Salih Zeki İnce, Üniversitemiz öğrenci toplulukları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
 


Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Büyükdede’nin moderatörlüğünü yaptığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Salih Zeki İnce, “SKS olarak alışıla gelmiş programların dışında farklılığın peşinde koşarak neler yapabiliriz diye öğrenci topluluklarımızla çalışmalar gerçekleştirdik. Öğrenci topluluklarının daha etkin ve verimliliği konusunda gerçekleştirdiğimiz toplantılarımızda Toplum Akademisi’nin temelleri atıldı. Proje ve fikirler uygun zamanlarda hayat bulmaya mahkum. 2023 yılında ülke olarak acı bir deprem felaketi yaşadık. Tam deprem öncesinde Toplum Akademisi gündemimizdeydi ve başlangıcını gerçekleştirmiştik. Yaşanan depremler sonrasında zorunlu bir ara vermek durumunda kaldık. Ama bugünlere geldiğimizde çok şükür artık öğrenci topluluklarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme imkanı bulduk. Kişisel gelişim anlamında bir dizi programlarla farklı isimleri davet ederek öğrenci topluluklarımızla bir araya geleceğiz. Bu programa katılan herkes gerçek anlamda gönül erleridir. Çünkü burada olmanın öğrencilerimize ayrıca kattığı bir ders puanı yok. Bu programlara katılan öğrencilerimiz bizlerin geleceği. Zaman gelecek sizler bu topluma şekil verecek, ülkede güçlü pozisyonlara geleceksiniz. Buna inancımız var. Programların siz öğrencilerimize, üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
 


İnsan Toplulukları Liderlere Gereksinim Duyar
Liderliğin tanımı ve insanlık için önemini aktararak konuşmasına başlayan Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, “İnsanlar grup hâlinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar oluşturdukları grupları yönetecek ve hedeflerine götürecek liderlere de gereksinim duyan varlıklardır. Birey kendi arzu ve ihtiyaçlarından bir kısmını gerçekleştirmek, kişisel hedeflerine erişebilmek için bir gruba gereksinim duyar ve grup hâlinde hareket etme zorunluluğunu hisseder. Belirli amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda kolay kolay bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atılan tanımlar incelendiği ve bir sentez oluşturulmaya çalışıldığı takdirde liderliği, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamıdır diye tanımlayabiliriz” diye konuştu.
 
Liderlik Konusunda Yanlış İnanışlar
Liderlik konusunda yanlış inanışların olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Mızırak, “Liderlik, bir ayrıcalık pozisyonu değildir. Örgütsel yönetim pozisyonlarına herhangi bir kişi atanabilir, seçilebilir, terfi edebilir, devralabilir veya ele geçirebilir. Bu pozisyon onun lider olmasını sağlamaz. Liderler ise bu pozisyonlarından dolayı ayrıcalık ve üstünlük talep edemezler. Lider çevresinden farklı olan fakat bu farklılığı çevresinin etkinliği için değerlendirebilen kişidir. Liderliğe ilişkin bir diğer yanlış bir inanış ise liderliğin yalnızca birkaç kişiye verilmiş bir özellik olduğudur. Oysa liderlik öğrenilebilir davranışlar bütünüdür. Liderlik önceden yapılandırılamaz. Bireyler tarafından oluşturulan grupların her birinin benzersiz oluşu, etkileşim örüntülerinin benzersizliği, farklı amaç ve araçlar, grup üzerindeki iç ve dış baskılar farklı liderler yaratacaktır” ifadelerini kullandı.
 


Liderlik Bir Solo Gösteri Değil, Ekip Oyuncusudur

Liderliğin bir solo gösteri olmadığını, liderlerin ekip oyuncusu gibi hareket etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mızırak, “Çok sayıda insanın aktif katılımı ve desteği olmadan olağanüstü başarılar elde etmek olanaksızdır. Liderlik monolog değil bir diyalogdur. Liderlik, vazgeçilmez olmak değildir. Etkin ve başarılı bir liderlik vazgeçilebilir olabilmektir. Gerçek ve başarılı bir liderliğin temel göstergesi, sosyal süreçte işlerin onsuz da sürebileceği bir momentum kazandırabilmesidir. Liderlik, başkalarını suçlamak değildir. Liderlik ilk ve öncelikli olarak verilen kararlardan ve doğan sonuçlardan sorumlu olmaktır. Gerçek liderlik durumlarında başarının övüncü izleyenlere, başarısızlığın sorumluluğu ve sonuçları da lidere ait olmalı. Liderlik, kişilere hükmetmek değildir. Liderin amacı grubu etkileyerek ve yapıyı harekete geçirerek amaçlara ulaşmayı sağlamaktır. Unutmamalı ki lider gücünü gruptan alır ve izleyenleri ona izin verdiği oranla etkileme gücüne sahiptir. Bu noktada John Maxwell’in ‘Kendini lider zannedenin takip edeni yoksa, o kişi sadece yürüyüşe çıkmıştır” ifadesi anlam kazanmaktadır” şeklinde konuştu.
 
Liderlik ve Yöneticiliğin Farklılıkları
Liderliğin ve yöneticiliğin farklılıklarından da bahseden Prof. Dr. Mızırak sözlerini şu şekilde bitirdi: “Lider, bir grubu belirli amaçlar etrafında toplayabilen, bu amaçlar için onları etkileme, harekete geçirme yetenek ve bilgilerine sahip kişidir. Liderliğin esasını başkalarını etkileyebilme ve onları davranışa yönlendirebilme oluşturmaktadır. Kısacası lider; başkalarını etkileyebilen, nereye, nasıl gidileceğini gösteren, hedef ve misyon koyan yani yol gösteren rehber bir kişidir. Yönetici ise, başkaları tarafından o pozisyona getirilmiş, başkaları adına çalışan, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çaba gösteren, işleri planlayan, uygulatan ve denetleyen kişidir. Ödül ve cezaya dayalı yasal gücü vardır. Liderlik, yöneticilik gibi bir konum değildir, bir süreçtir. Herkes için ve örgütün her kademesinde erişilmesi mümkün olan, gözlenebilir, anlaşılabilir, öğrenilebilir bir beceriler ve uygulamalar dizisidir. Lider ve yönetici arasındaki temel fark, güç ve otorite kaynaklarıdır. Lider gücünü, izleyenleri ile arasındaki etkileşimin kalitesi ve yoğunluğundan almaktayken, yönetici ise gücünü bulunduğu makamdan, statüden ve yasal güç kaynağı otoritesinden almaktadır.”
Program, soru cevap bölümü ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 
Paylaş