Üniversitemizde, Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Farkındalık Eğitimi

27.12.2023
 

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan, yürütücülüğünü Üniversitemiz Fen Fakültesi Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Banu Keskinkaya’nın yaptığı “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Eğitimi” projesi TÜBİTAK “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

İsraf konusunda çağımızın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olmanın önemine değinen ve proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Hatice Banu Keskinkaya, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde, aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülen ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenen Sıfır Atık Projesi hedef kitlelere göre farkındalık oluşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir. 2000 yılında BM (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu’nda kabul edilen “Binyıl Kalkınma Hedefleri” sürdürülebilir kalkınma fikir ve anlayışının gelişip ilerlemesinde ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu küresel sorunların aşılabilmesi noktasında oldukça kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. 2015 yılında BM bünyesinde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” Binyıl Kalkınma Hedeflerinin genişletilmesi, tüm dünyada yeni stratejiler ve hedeflerin kabul edilmesi bakımından önem arz etmektedir” dedi.

Proje; biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir kullanımı, iklim değişikliğinin ekosistemlere olan etkilerinin en aza indirilmesi için etkin yönetimlerin planlanması, bireylerin özellikle aşırı tüketimin sürdürebilir çevreye etkileri konularında bilinçlendirilmesi ve israfın önlenmesi için bireylerde belirgin bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Eğitim kapsamında, hedef kitle olarak belirlenen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sürdürülebilir bir çevre için geliştirebilecekleri özgün, bilimsel projelerin sayı ve kalitesini arttırmak da amaçlanıyor.

Fen Bilimleri, Doğa ve Mühendislik Bilimleri, Ziraat Fakültesi ile gıda ve çevreyle ilgili alanlarda lisansüstü veya uzmanlık eğitimi alan genç bilim insanlarında çevre bilinci ve farkındalığını artırmaya yönelik programda 3 günde 18 saat teorik eğitim verilecek.

Türkiye’deki 6 farklı üniversiteden alanında uzman akademisyenlerin bulunduğu “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Eğitimi” programı ile ilgili bilgi ve detaylı içeriğe https://sucfe2237.erbakan.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Paylaş