Üniversitemize “Akademik Kütüphanelerde En İyi Uygulama” Ödülü

08.12.2022
Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire B.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, NEÜ Yayınları, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ortaklığında, dünyanın önde gelen yayıncıları ve derleyicileriyle birlikte yürütülen “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği” lisansüstü dersi, ANKOSLink 2022 kapsamında Türkiye’de en iyi uygulama ödülüne layık görüldü.  

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘ANKOSLink Uluslararası Konferansı 2022’ kapsamında 195 üniversite kütüphanesi arasında “Akademik Kütüphanelerde İyi Uygulamalar” alanında ‘Elektronik Kaynak Kullanımlarının Araştırma Çıktısına Dönüşümünün İzlenmesi ve Raporlanması’ kategorisinde Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının çalışmaları en iyi uygulama seçildi.Konuya ilişkin açıklamada bulunan Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaleci, “Lisansüstü eğitimde üç yıldır yürütmüş olduğumuz “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği” dersi içerik tasarımı ve bilimsel çıktılarıyla Türkiye’de ilk olması, akademik kütüphanelerde Türkiye’de En İyi Uygulama Ödülüne layık görülmesi bizleri gururlandırmıştır” dedi.

“Uluslararası Yayın ve İş Birliğini Arttırmak İstiyoruz”
İlgili dersin içerik analizlerinin yapılarak içerik tasarımının özgün bir biçimde dünyaca ünlü; Elsevier, Web of Science, Proquest, Springer Nature, Wiley, Ebsco, Pooltext, TÜBİTAK, Turnitin gibi yayıncı ve derleyicilerle birlikte yürütüldüğünü vurgulayan Kaleci, “Ders kapsamında verilen eğitimle; lisansüstü öğrencilerin bireysel olarak ulusal ve uluslararası yayınlarının artması, yurtdışı fon fırsatlarının ve iş birliklerinin geliştirildiği bir yapının oluşturulması ve Üniversitemiz bünyesindeki tezlerin küresel arenada görünürlüğünün ve etki değerinin artırılması hedeflenmiştir” diye konuştu.“Üniversitemizi Bilimsel Yayıncılıkta Merkez Üniversite Konumuna Getirmeyi Amaçlıyoruz”
Son üç yılda bilimsel araştırmaya, metodolojik çalışmalara, uluslararası yayıncılık faaliyetlerine ilişkin yapılan pek çok çalışmanın, üniversitemizin dünya üniversiteler sıralamalarında üst sıralara yükselmesini sağladığını ve ‘YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları’na önemli yansımalarının olduğunu söyleyen Kaleci, “Tüm bu çalışmalarla Üniversitemizi, bilimsel yayıncılıkta ve bilimsel araştırmalarda merkez üniversite konumuna getirmeyi ve özellikle lisansüstü eğitimde cazibe merkezi olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Türkiye’deki farklı üniversitelerden birçok lisansüstü öğrencinin ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği’ dersini almak için kurumumuza başvuru yapması ve THE Dünya Üniversiteler Sıralaması 2023 listesinde ‘Öğretim’ kategorisinde Türkiye’de 2. sırada yer almamız, çalışmalarımızın meyvesini aldığımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.
Paylaş