YALANLARINIZI REDDEDİYORUZ - NEU CONDEMNS ALLEGATIONS OVER 1915 EVENTS

24.04.2021
Rektörlük

Birinci Dünya Savaşında yaşanan acıları ve 1915 olaylarını doğuran hadiseleri Türkiye karşıtı bir uluslararası baskıya çevirmek için çabalayan tüm oluşumlar, tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkili değillerdir. Türkiye’nin siyasi iradesi tarafından defaatle ortak bir tarih komisyonu kurulması çağrısını geri çevirmeleri yanlış hesap peşinde koştuklarının bir göstergesidir. Gerçekler Türkiye karşıtı Ermeni diasporasının değil, dürüst ve tarafsız tarihçilerin inisiyatifi ile anlaşılabilecektir.
 
ABD Başkanı'nın radikal Ermeni çevreleri ile Türkiye karşıtı grupların baskısı altında 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamanın hiçbir geçerliliği ve hükmü yoktur. Bu yok hükmünde kararı kınıyoruz.
 

NEU CONDEMNS ALLEGATIONS OVER 1915 EVENTS

No one has the legal or moral competence to make judgements on historical issues and use the sufferings experienced during the first world war at the time of Ottoman Empire and the events of 1915 against Turkey, turning it into an international pressure. The fact that the rejection against the repeated calls of Turkish Government for creating an international commission of historians, shows that allegations are not made on the right lines. The truth can only be attained through initiatives by fair and impartial historians, not through attempts by Armenian diaspora and the related pressure groups. 


The remarks made by US President on 1915 events under pressure of Armenia and Anti-Turkey groups are null and void. We reject and denounce in the strongest terms the null allegations.

 

NEU CONDAMNE LES ALLÉGATIONS CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS DE 1915

Personne n'a la compétence juridique ou morale pour porter des jugements sur des questions historiques et utiliser les souffrances vécues lors des événements de 1915 et de la première guerre mondiale à l'époque de l'empire ottoman contre la Turquie, en la transformant en une pression internationale. Le fait que le rejet des appels répétés du gouvernement turc à créer une commission internationale d'historiens montre que les allégations ne sont pas fondées. La vérité ne peut être atteinte que par des initiatives d'historiens justes et impartiaux, et non par des tentatives de la diaspora arménienne et des groupes de pression qui y sont liés. 

Les remarques faites par le président américain sur les événements de 1915 sous la pression de l'Arménie et des cercles anti-turcs sont nulles et non avenues. Nous rejetons et dénonçons dans les termes les plus forts ces déclarations nulles.
Paylaş