Vizyonumuz;

Uluslararası kabul görmüş temel bilgileri sektörel uygulamalar ile harmanlayarak, modern çağa uygun eğitim teknikleri ile küresel insan kaynakları oluşumuna katkı sağlayan ve sivil havacılık sektörüne özgün değerler katarak, uluslararası literatüre yön veren yüksek öğrenim kurumları arasında lider olmak.

Misyonumuz;

Küreselleşmenin getirdiği önemli gerekliliklerden olan kalite, verimlilik, hız, inovasyon ve teknoloji perspektifinde öğrencilerimizi;

 ♦ Alanımızda en güncel, uluslararası teorik ve pratik bilgilerle donatmak,

 ♦ Yaratıcı, sorgulayan, araştıran, problemlere çözüm üreten, analitik düşünebilen, öz değerlerini yitirmeden evrensel boyutta düşünen birer birey olarak yetiştirmek,

 ♦ Tüm çalışmalarında etik değerleri göz önünde bulunduran, sosyal inovasyon ve toplumsal sürdürülebilirlik perspektifinde ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayacak nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlamaktır.

Temel Değerlerimiz;

 ♦ Öğrencilerimize fayda sağlayacak çalışmalar yürütmeye ve onlara açık ve ulaşılabilir bilgi kaynaklarını sunmaya değer veriyoruz.

 ♦ Kendi alanlarında uzman akademik personelimiz ile öğrenmedeki mükemmeliyete değer veriyoruz.

 ♦ İnovatif öğretme yöntemlerinin geliştirilmesi ile eğitim kalitemizi arttırmaya ve öğrenimde üstün başarıya ulaşmaya önem veriyoruz.

 ♦ Sektöre eğitimli, bilinçli bireyler yetiştirerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya önem veriyoruz.

 ♦ Küresel ve toplumsal problemlere bilgiye dayalı çözüm odaklı öneriler getirmeyi ve bunu eğitimimizle öğrencilerimize aşılayarak ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya önem veriyoruz.