Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
03.12.2020

TEKNİK KASAKLIK DIŞINDA MAZERETLİ OLANLAR (rapor, ÖSYM sınavı v.b)

Teknik aksaklık dışında mazereti olanlar (rapor, ÖSYM sınavı v.b) gerekli evrakları dilekçe ile göndermeleri gerekmektedir.

Dilekçeler 21.12.2020 tarihine kadar ogrhubf@erbakan.edu.tr adresine imzalı şekilde göndermesi gerekmektedir.
Mazeret Sınavları: 24-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Mazeret sınavı başvuru dilekçesi için tıklayınız.