Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Araştırma

Teknolojiyi, bilimsel düşünceyi ve yeniliği teşvik etmeyi ilke edinen fakültemiz,
havacılık ve uzay alanındaki ihtiyaçlara yönelik nitelikli araştırmalarla sektöre katkı sağlamaktadır. Fakülte olarak üniversite-sanayi işbirliği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve yeni ARGE projelerinin üretilmesi için sektör paydaşları ile sürekli temas halindeyiz. Çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik düzey için yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Araştırma Alanlarımız

Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayi Kimyasalları 
(Chemicals in Aerospace and Defence Industry)
aaaaaa Enerji ve Çevre
(Energy and Environment)
aaaaaa
Yapısal Mekanik ve Malzeme
(Structural Mechanics and Materials)
   
         
Akıllı ve Sürdürülebilir Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi
(Smart and Sustainable Operations &SCM)
  Otonom Sistemler ve Kontrol
(Autonomous Systems and Control)