Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Danışma Kurulu

Danışma kurulu; dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, stratejik ve temel ortak temsilcilerinden (akademinin, sektörün ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri) oluşan kuruldur.