Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Kariyer Koçları

Dış paydaşlarımızdan Kariyer Koçları lisans eğitimlerine devam eden 3. sınıf öğrencilerinden en az 2 (İki) en fazla 5 (Beş) kişilik bir öğrenci grubuna gönüllü olarak kariyer planlamalarında danışmanlık yapar. Kariyer koçları 3. sınıfta danışmanlık yapmaya başladıkları öğrencilere mezun oluncaya kadar destek verirler. Kariyer koçları, öğrencilerin varmak istedikleri hedeflere ulaşmaları için gerekli stratejiyi kurmalarına yardım edecek, bu doğrultuda kendilerini ve mesleklerini tanımalarına, istek ve hedeflerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak ve tecrübeleri ile öğrencileri yönlendirecek kişilerdir. Kariyer Koçları Grubu, öğrencilerimizle aynı bölümlerden veya benzer ilgili bölümlerden mezun olmuş, sanayide ve ilgili sektörlerde deneyim sahibi aktif olarak iş hayatında olan kişiler/gönüllüler arasından Bölüm Başkanlıkları tarafından seçilerek oluşturulacaktır. Bölüm Başkanlıkları tarafından hazırlanan Kariyer Koçları Grubu listesi düzenli olarak her yıl Ocak ayı içerisinde güncellenerek Dekanlık tarafından Fakülte web sitesinde ilan edilir. Gönüllü Kariyer Koçlarının öğrenciler tarafından performanslarını değerlendirmek üzere Dekanlık tarafından Likert ölçeğine göre düzenlenmiş 5 (Beş) Soruluk kısa bir Kariyer Koçu Değerlendirme Anketi düzenlenir. Her yıl Aralık ayında Akademik Genel Kurul esnasında öğrenciler tarafından yapılan geri dönüşlere göre Dekanlık tarafından “Yılın Kariyer Koçu” ödülü ve teşekkür belgesi takdim edilir.