Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Dekan

Prof. Dr. Murat DİLMEÇ

 
 
1979 yılında Karaman’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karaman'da tamamladı. 2001 Yılında Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden Fakülte Birinciliği derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 2004 yılında Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlayarak Makina Yüksek Mühendisi unvanını aldı. 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Doktorasını tamamlayarak, aynı yıl Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 2017 yılında aynı bölümde Üniversite Doçenti olmuş ve 2023 yılında da Profesör ünvanını aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesinde Dekan Yardımcılığı, Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri, Fakülte Üniversite-Sanayi İşbirliği Kurulu Üyeliği, Kalite Koordinatörlüğü ve Staj Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu/bulunmaktadır.
 
Dr.M.Dilmeç, sac şekillendirme, şekillendirilebilirlik ve hidroşekillendirme konularında çalışmalar yürütmektedir. TÜBİTAK’ın “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları, 2003-2023 Strateji Belgesi” raporunda yer alan, klasik şekillendirme proseslerine göre oldukça avantaja sahip olan ve uzay havacılık ve otomotiv endüstrisinde Dünya’da yaygın olarak kullanılan hidroşekillendirme prosesi ile ilgili önemli araştırma ve sanayi projelerinde görev aldı. 4 farklı üniversiteden araştırmacıların olduğu, 4 adet TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesinde araştırmacı olarak görev aldı. Bu projeler sonunda elde ettiği laboratuvar bilgi birikimini sanayiye aktarmak amacıyla, bir firmayla ortaklaşa yürütülen TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İş Birliği projesinde araştırmacı olarak görev almış ve proje başarıyla tamamladı. Bu proje kapsamında, 1250 bar basınç kapasiteli bir hidroşekillendirme presinin tasarımı ve imalatı gerçekleştirildi. Bu presler için kilit öneme sahip olan ve yurt dışından çok yüksek fiyatlara temin edilebilen sıvı basınç yükseltici sistemlerin tasarımı, imalatı ve performans deneyleri ile ilgili TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı projelerinde görev aldı. Daha sonra, TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı projesinde, 4500 bar kapasiteye kadar olan basınç yükselticilerin tasarımı, üretimi ve ömürlerinin artırılması çalışmalarında yer aldı. Ayrıca, üretilecek ürüne uygun hidroşekillendirme preslerinin belirlenmesi amacıyla, çeşitli hidroşekillendirme proseslerinin gerçekleştirilebileceği çok fonksiyonlu bir presin tasarım ve imalatı konusunda bir TÜBİTAK 1511 Öncelikli Alanlar projesine de danışmanlık yaptı.
 
Metal şekillendirme, Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Üretim Yöntemleri, Hidroşekillendirme ve Sonlu Elemanlar Analizi konuları ilgi alanlarıdır ve bu konularla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermekte ve çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Makine Mühendisliği Tasarımı alanında Dünya’da en çok beğeni toplayan Shigley’in Makine Mühendisliğinde Tasarım (Shigley's Mechanical Engineering Design) kitabının tercümesinde de görev aldı. M.Dilmeç, halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır ve iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.