Hemşirelik Fakültesi
26.11.2020

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından şiddet “fiziksel güç veya iktidarın bir başkasına uygulanması sonucu maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” olarak tanımlamaktadır. Toplumları incelediğimizde, tarih boyunca şiddete en çok maruz kalanların kadınlar olduğu ve şiddetin ilk olarak aile kurumunda ortaya çıktığı görülmektedir. DSÖ’nün 2002 yılında yayınladığı raporuna göre; şiddetle en sık olarak evde karşılaşıldığı ve kadına yönelik olduğu bildirilmektedir. Raporda kadına yönelik şiddet “cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamda kadına baskı uygulanması ve özgürlüklerin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranıştır” diye tanımlanmaktadır.
Kadına yönelik şiddet; bir insan hakkı ihlali olarak sınır tanımaksızın tüm Dünya’da ve ülkemizde, kadınların insan haklarından yararlanmalarını ciddi biçimde engellemekte; yaşam, güvenlik, özgürlük, saygınlık, fiziksel ve duygusal sağlık hakkı gibi temel haklarını ihlal etmektedir. Şiddet kadın sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Şiddete uğrayan kadınlarda, depresyon, kürtaj ve HIV kapma oranları, yaşamayan kadınlara göre daha yüksek oranda görüldüğü belirtilmiştir. Şiddetin olduğu yerde sağlık diye bir olgudan söz etmek imkansız hale gelmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından, dünya genelinde kadınların %35'inin hayatlarının bir döneminde eşleri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığı belirtilmiştir. Covid-19 sürecinde, fiziksel izolasyonla beraber, kadına yönelik şiddetin çok daha kötüye gittiği belirtilmiştir. Türkiye İç İşleri Bakanlığı açıklamalarına göre 2019 rakamlarıyla milyon nüfus başına düşen kadın cinayeti sayısı ABD' de 9, Yunanistan' da 7.1, Avusturya' da 4.3, Türkiye' de ise 4' tür. 2016' da 304, 2017' de 353, 2018' de 279, 2019' da 336 kadının öldüğü; 20 Kasım tarihine kadar 2020 yılında 234 kadının, aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında birçok uygulama hayata geçirilmiş ve önümüzdeki yıllar için yeni çalışmalar planlanmıştır.
Bu önemli soruna yönelik, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele’ günü kapsamında toplum olarak daha duyarlı olmayı diliyoruz. Unutmayalım ki şiddet tohumlarının mevcut olduğu toplumlarda şiddet yeniden filizlenip, yeni nesillerde doğmaya/doğrulmaya devam edecektir. Kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemlerinin karşısında, her türlü şiddeti kınıyoruz. Barış, huzur ve mutluluğun hakim olduğu eşit ve güzel bir dünya diliyoruz.
 
   Dr. Öğr. Üyesi Hamide Aygör
   Arş. Gör. Dr. Vesile Koçak
   Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD