Hemşirelik Fakültesi
08.12.2020

Kadın Hakları Günü

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ
Cinsiyete dayalı eşitsizliğin ve ayrımcılığın yaşamın her alanında belirgin bir biçimde sürmesi kadın hakları kavramını doğurmuştur. Kadınlar, tarih boyunca, insan haklarından eşit bir biçimde yararlanamadıkları gibi kimi toplumlarda insan olma hakları bile ellerinden alınmıştır. Kadın hakları ihlalleri ile dolu Dünya tarihinde, kadın haklarının elde edilmesi için birçok mücadele verilmiştir.

Ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına "Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınmıştır. 86 yıl önce yürürlüğe giren bu kanun ile birlikte kadınlar demokratik haklarına kavuşmuştur. 5 Aralık günü her yıl Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Kadınların talep ettiği birçok hak aslında kadınlara özgü ayrıcalıklı haklar değil; erkek-kadın her insanın doğuştan sahip olması gereken haklardır. Dünya’nın tüm ülkelerinde bu durum farklılık gösterse de kadının ikinci planda olması her gün üzücü bir şekilde medyada yer almaya devam etmektedir. Kadın hakları, toplumu doğuran büyüten eğiten kadınların en temel insanlık haklarıdır. Kadın haklarının önemine dikkat çekmek istiyoruz ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güzel sözlerinden birini tekrar hatırlamak ve belleklerde tekrarlanmasını istiyoruz : ‘Bir topluluk, bir ulus, erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cins insandan oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip diğer bölümünü geliştirmeden toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır. Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün müdür?’ 
 
 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı