Hemşirelik Fakültesi

Akademik Danışmanlık Komisyonu

  1. Dr. Öğr. Üyesi Nesibe GÜNAY MOLU (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN
  3. Dr. Öğr. Üyesi Özlem CANBOLAT
  4. Dr. Öğr. Üyesi Hamide AYGÖR
  5. Öğr. Gör. Arzu USLU