Hemşirelik Fakültesi

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

Komisyon üyeleri
 1. Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK (Başkan)
 2. Dr. Öğr. Üyesi Vesile KOÇAK (Bşk. Yrd.)
 3. Arş. Gör. Muradiye ALDEM BUDAK
 4. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN
 5. Öğr. Gör. Kübra Sultan DENGİZ
 6. Arş. Gör. Kübra Nur KÖSE
 7. Öğr. Gör. Fatma ÖZKAL
 8. Arş. Gör. Maide YEŞİLYURT (raportör)
 9. Öğr. Gör. Dr. Aliye ÇAYIR
 10. Merve MART (birinci sınıf)
 11. Rabia GEZGİN (ikinci sınıf)
 12. Zeynep ÇEVİK  (üçüncü sınıf)
 13. Seyithanım CEYLAN (dördüncü sınıf)

Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.