Hemşirelik Fakültesi

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

  1. Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Vesile KOÇAK
  3. Arş. Gör. Muradiye ALDEM BUDAK
  4. Arş. Gör. Fatma YENER ÖZCAN
  5. Öğr. Gör. Kübra Sultan DENGİZ
  6. Arş. Gör. Kübra Nur KÖSE
  7. Öğr. Gör. Fatma ÖZKAL
  8. Arş. Gör. Maide YEŞİLYURT
  9. Öğr. Gör. Dr. Aliye ÇAYIR