Hemşirelik Fakültesi

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Düzenleme Kurulu

Bilimsel Etkinlik Düzenleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

İlgili Formlar
1.İş akış şeması
2.Etkinlik öneri formu
3.Etkinlik onay formu
4.NEÜ Etkinlik sunum dosyası
5.Etkinlik sonuç raporu
 
  1. Dr. Öğr. Üyesi Dilek CİNGİL (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU
  3. Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT
  4. Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
  5. Öğr. Gör. Fatmatül Zehra GENÇ
  6. Arş. Gör. Selverhan YURTTUTAN
  7. Öğrenci Temsilcisi