Hemşirelik Fakültesi

Tanıtım ve Kariyer Günleri Komisyonu

  1. Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU
  3. Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
  4. Öğr. Gör. Ayşe UÇAR
  5. Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
  6. Arş. Gör. Yeşim ANIK
  7. Arş. Gör. Selverhan YURTTUTAN
  8. Öğrenci Temsilcisi