Hemşirelik Fakültesi

Program Amaçları

Programın amaçları;
  1. Mezunlarımız, birey, aile ve toplumun gereksinim duyduğu nitelikte sağlık bakımı verebilecek yetkinliğe sahiptir ve  %80’i mezuniyet sonrası ilk iki yıl içinde, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hemşire olarak istihdam edilir.
  2. Profesyonel bir meslek üyesi olarak mezunlarımız, uygulamalarında etik ilke ve yasal düzenlemeleri dikkate alır, etkili iletişim becerilerini, hemşirelik sürecini, kanıt temelli bilgiyi ve bakım teknolojilerini kullanarak ekip işbirliği içinde çalışır.
  3. Mezunlarımız, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürdürür; bilimsel etkinliklere katılır ve mezuniyet sonrası ilk 3 yıl içinde %5’i lisansüstü eğitime başlar.