TR | EN

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Düzenleme Kurulu

1-Prof. Dr. Emine GEÇKİL (Başkan)

2- Doç.Dr. Kamile ALTUNTUĞ

3- Dr.Öğr.Üyesi Burcu CEYLAN

4- Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA

5- Öğr.Gör. Fatmatül Zehra GENÇ