TR | EN

Bilimsel ve Kültürel Etkinlik Düzenleme Kurulu

1- Prof. Dr. Emine Geçkil (Başkan)

2- Doç.Dr. Kamile Altuntuğ

3- Dr. Öğr.Üyesi Burcu Ceylan

4- Öğr. Gör. Fatımatüzzehra Genç

5- Öğr. Gör. Zeynep Saçıkara