Hemşirelik Fakültesi

Burs ve Sosyal Hizmet Komisyonu

1- Doç. Dr. Saide Faydalı (Başkan)

2- Dr. Öğr.Üyesi Nesibe Günay Molu

3- Öğr. Gör. Nesime Demirören

4- Öğr. Gör. Arzu Uslu