Hemşirelik Fakültesi

Burs ve Sosyal Hizmet Komisyonu

  1. Doç. Dr. Saide FAYDALI (Başkan)
  2. Öğr. Gör. Dr. Nesime DEMİRÖREN
  3. Öğr. Gör. Arzu USLU
  4. Öğr. Gör. Fatımatüzzehra GENÇ
  5. Öğrenci İşleri Şefi
  6. Öğrenci Temsilcisi