Hemşirelik Fakültesi

Mezuniyet Komisyonu

1- Dr. Öğr.Üyesi Bilgen Özlük (Başkan)

2- Öğr. Gör. Nesime Demirören

3- Öğr. Gör. Fatımatüzzehra Genç

4- Ar. Gör. Vesile Koçak

5- Ar. Gör. Muradiye Aldem Budak