Hemşirelik Fakültesi

Öğrenci Topluluğu Komisyonu

1- Dr. Öğr. Üyesi Serpil SU (Başkan)
2- Arş. Gör. Dr. Vesile KOÇAK
3- Arş. Gör. Muradiye ALDEM BUDAK
4- Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
5- Öğr. Gör. Ayşe UÇAR
6- Öğr. Gör. Kübra DENGİZ