TR | EN

Öğrenci Topluluğu Komisyonu

1- Dr. Öğr.Üyesi Burcu Ceylan (Başkan)

2- Öğr. Gör. Zeynep Saçıkara

3- Öğr. Gör. Ayşe Uçar

4- Öğr. Gör. Kübra Sultan Dengiz

5- Ar. Gör. Vesile Koçak

6- Ar. Gör. Muradiye Aldem Budak