Hemşirelik Fakültesi

Öğrenci Topluluğu Komisyonu

  1. Dr. Öğr. Üyesi Semra KÖSE (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT
  3. Öğr. Gör. Zeynep SAÇIKARA
  4. Öğr. Gör. Ayşe UÇAR
  5. Arş. Gör. Muradiye ALDEM BUDAK
  6. Öğrenci Temsilcisi