Hemşirelik Fakültesi

Web Tasarım Komisyonu

Komisyon Üyeleri
  1. Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT (Başkan)
  2. Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
  3. Öğr. Gör. Fatma ÖZKAL (Bşk. Yrd.)
  4. Öğr. Gör. Fatma Zehra GENÇ
  5. Arş. Gör. Kübra Nur KÖSE (raportör)
  6. Melike SEVMEN  (Öğrenci)
Komisyon çalışma usul ve esasları için tıklayınız.