Hemşirelik Fakültesi

Mezun Profili Komisyonu

1-Dr. Öğr. Üyesi Serpil Yüksel (Başkan)

2- Dr.Öğr. Üyesi Semra Köse

3- Öğr. Gör. Aliye Çayır

4- Öğr. Gör. Arzu Uslu

5- Ar. Gör. Kübra Nur Köse