Hemşirelik Fakültesi

Hakkında

Yüksek Öğretim Kurumu’nun 14.12.2012 tarih ve 54412 sayılı yazısı gereğince açılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamış ve iki dönem mezun vermiştir. Hemşirelik Fakültesi, 14.05.2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 06.07.2018 tarihli ve 2018/12001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile kurulmuş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Hemşirelik Fakültesi’ne aktarılmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim-öğretim 22 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Hemşirelik Anabilim Dalı (tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programları) lisansüstü eğitimleri de öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.Hemşirelik Bölümüne öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurulunun yaptığı sınav ve Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1” uyarınca yapılmaktadır. Öğrencinin kaydı N.E.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Giriş ve Kayıt Şartları Madde 6 doğrultusunda gerçekleştirilir.

Programın tüm yeterliliklerini başarı ile gerçekleştiren öğrenciler Hemşirelik Lisans Diploması ile “Hemşire” unvanı almaktadır. Bölüm derslerinden başarı notu; N.E.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 14, Madde 15 ve Madde 16’ya göre belirlenir. Klinik uygulaması olan derslerde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi Madde 10 dikkate alınarak başarı durumu belirlenir. N.E.Ü. Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 24’de belirtilen kriterler mezuniyet için yeterlilik koşuludur.

Hemşirelik programını başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS (ve eşdeğerlilik sınavları dahil) sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanında yada ilgili alanlarda lisansüstü programlara devam edebilir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, tüm kamu ve özel sağlık kurumlarında klinik hemşiresi, yönetici hemşire, eğitimci hemşire, iş yeri hemşiresi ve okul sağlığı hemşiresi olarak çalışır. Pedagojik formasyon eğitimi almış olanlar sağlık meslek liselerinde öğretmen olarak görev alabilir.