Hemşirelik Fakültesi

Farabi Koordinatörlüğü

1-Dr. Öğr.Üyesi Burcu Ceylan (Başkan)

2-Öğr. Gör. Arzu Uslu

3- Öğr. Gör. Fatımatül Zehra Genç