Hemşirelik Fakültesi

Ön İnceleme Komisyonu

1- Prof. Dr. Emine Geçkil (Başkan)

2- Doç.Dr. Kamile Altuntuğ

3- Doç. Dr. Saide Faydalı