Hemşirelik Fakültesi

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü

1- Doç. Dr. Saide Faydalı (Başkan)

2- Dr. Öğr.Üyesi Gülden Basit

3- Ar. Gör. Maide Yeşilyurt

4-Ar. Gör. Yeşim Anık